Vacature: voorzitter Raad van Toezicht

Het Noordpool Orkest is een jong orkest met 42 professionele musici uit Noord Nederland. Vanuit standplaats Groningen spelen wij alles behalve klassieke muziek; jazz, pop, hiphop, wereldmuziek, drum’n bass, filmmuziek, kleinkunst in concertzalen, theaters en festivals in heel Nederland. Voor onze Raad van Toezicht zijn we op zoek naar een voorzitter.

De functie
De verbinding en de onderlinge verhoudingen binnen de Raad van Toezicht (RvT) bewaken zijn de belangrijkste verantwoordelijkheden van de voorzitter. U stelt duidelijke doelen en bewaakt de voortgang hiervan, zodat de RvT in goed overleg besluitvaardig te werk kan gaan. Naast de reguliere vergaderingen heeft u regelmatig contact met de directeur-bestuurder en draagt u er mede zorg voor dat de RvT op de hoogte blijft van wat er speelt. Van de voorzitter wordt verwacht dat hij of zij woonachtig is in Noord-Nederland en beschikt over:

  • een relevant netwerk, zowel regionaal als landelijk;
  • ruime ervaring bestuurder van een instelling of bedrijf;
  • kennis van en ruime toezichthoudende ervaring;
  • motivatie en tijd de functie goed te kunnen vervullen;
  • een grote liefde voor actuele, lichte muziek.

Onze gewenste voorzitter is in staat om met de juiste kennis en ervaring op efficiënte en effectieve wijze het proces van toezichthouden te leiden. U kunt op enthousiasmerende wijze de samenwerking binnen de RvT en met de directeur-bestuurder sturen en bent in staat om de opspelende vraagstukken positief kritisch te benaderen en zo een goed besluitvormingsproces te faciliteren. U bent communicatief sterk, oplossingsgericht en een enthousiaste verbinder en netwerker.

De Stichting Noordpool Orkest werkt volgens de Governance Code Cultuur en streeft ernaar om de Code Diversiteit & Inclusie de komende jaren in de hele breedte van haar organisatie en RvT te verankeren.

Objectiviteit en onafhankelijkheid zijn gewenst en noodzakelijk bij het proces van benoeming van leden van de RvT. Dit betekent dat men geen lid van de RvT kan worden als personen en hun echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel en bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad:

  • in een periode vijf jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode lidmaatschap van de RvT werknemer of bestuurder van het Noordpool zijn geweest;
  • in de vijf jaar aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de RvT een belangrijke zakelijke relatie met het Noordpool Orkest hebben gehad;
  • een functie waarvan de werkzaamheden concurrerend zijn met de belangen van Noordpool Orkest of waardoor er een ongewenste (schijn van) kan ontstaan.

De RvT vergadert regulier vier keer per jaar, in Groningen, veelal op een dinsdag- of donderdagavond. Qua tijdsbelasting kan uitgegaan worden van ongeveer 60 uur per jaar. U wordt benoemd voor een zittingsperiode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. Het betreft een onbezoldigde functie.

Belangstelling?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacolien de Nooij, zakelijk leider, 06-55123461 en jacolien@noordpoolorkest.nl of met Ron Overbeek, lid van de Raad van Toezicht, 06-53710182 en overbeek@statement.nl. Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag tegemoet. De reactietermijn sluit op 1 oktober 2020.

In 2009 is Noordpool Orkest opgericht door componist en dirigent Reinout Douma. De afgelopen jaren zijn het niveau van speelkwaliteit, composities, arrangementen in een stroomversnelling geraakt. We kregen flinke impulsen dankzij samenwerking met nationale en internationale solisten en gastdirigenten. Het aantal voorstellingen en projecten nam toe, mede dankzij meerjarige steun van Provincie en Gemeente Groningen. We speelden door heel Nederland en debuteerden op grote festivals als North Sea Jazz, Noorderzon, Rockit en Pinkpop. Ook speelden we in zalen als Het Concertgebouw, De Doelen, TivoliVredenburg en muziekgebouw Eindhoven.

In Noord-Nederland speelt Noordpool Orkest een unieke rol als lichte muziek orkest met een programmering waarin thema’s uit het Noorden een rol spelen (Werkman Suite, Werelderfgoed Waddenzee, Vasalis) en als initiator van educatie en talentontwikkeling in lichte muziek. Naast het begeleiden van nationale en internationale solisten ligt onze focus de komende jaren voornamelijk op het ontwikkelen van eigen producties, waarin we op zoek gaan naar nieuwe (o.a. elektronische, gecompresste) klanken en waarmee we het repertoire voor actuele, lichte muziek uitbreiden.

Download hier de vacaturetekst als PDF