Privacy Statement

Noordpool Orkest vindt privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op deze pagina lees je welke gegevens wij van je verzamelen als je onze website bezoekt, wat we hiermee doen en ook waar wij deze gegevens van je verzamelen. Dit statement kan worden aangepast naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer je onze website bezoekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Noordpool Orkest verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: voor- en achternaam, e-mailadres, IP-adres en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld per mail of telefonisch.

Wij verwerken de persoonsgegevens voor administratieve doeleinden en om uitvoering te geven aan bovengenoemde overeenkomst. Wij gebruiken bijvoorbeeld naam en e-mailadres voor het doen van praktische mededelingen en om je te informeren over voorgenomen activiteiten. Of voor het versturen van nieuwsbrieven. Wij gebruiken de betaalgegevens voor het overmaken van een honorarium.

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor je de gegevens hebt verstrekt en niet korter of langer dan op grond van de wet is vereist en toegestaan.

Verwerking van foto’s/video’s

Wie een concert van Noordpool Orkest bezoekt, kan gefotografeerd worden. Deze foto’s worden gebruikt als verslaglegging van evenementen of ter promotie. Bijvoorbeeld op de website of social media kanalen van Noordpool Orkest. Daarnaast kunnen de opnamen gebruikt worden op de mediakanalen van de mediapartner(s), waaronder mogelijk radio en/of televisie. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven. Neem contact op met Noordpool Orkest indien u een online gepubliceerde foto wilt laten verwijderen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die wij van je krijgen kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je gegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Beveiliging gegevens

Wij hebben passende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Alle personen die namens Noordpool Orkest van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies worden bij vrijwel alle bestaande websites gebruikt. Wij maken gebruik van twee soorten cookies: functionele of noodzakelijke cookies en analytische cookies.

Functionele of noodzakelijk cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat onze website op een juiste manier functioneert. Ook kunnen we herkennen welk apparaat (tablet, mobiel, desktop) je als bezoeker van onze website gebruikt zodat wij voor een juiste weergave kunnen zorgen.

Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelen wij gegevens over het gebruik van onze website door gebruikers. Door dit te meten kunnen wij onze website blijven verbeteren en optimaliseren in jouw voordeel. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en versleuteld verwerkt en worden na 26 maanden verwijderd. Het Privacy beleid van Google Analytics is hier te vinden. https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

Uitnodigingen

Ben je een relatie van Noordpool Orkest. Dan kan het zijn dat wij je per e-mail een uitnodiging versturen voor een voorstelling of andere activiteit. Deze lijst met e-mailadressen wordt bewaard in een excel-bestand dat in Google Drive staat. Noordpool Orkest heeft een overeenkomst met Google Drive om zorgvuldig en veilig met deze gegevens om te gaan. Deze zullen nooit aan derden worden versterkt.

Klanten en leveranciers

Voor het versturen van een factuur voor een geleverde dienst aan een klant is wettelijk verplicht op de factuur de naam van de debiteur, adres, postcode en woonplaats te noteren. Facturen worden digitaal aangeleverd, waarvoor ook een mailadres nodig is van de klant. Voor het betalen van een factuur aan een crediteur door Noordpool Orkest is het noodzakelijk dat wij een factuur ontvangen met daarop vermeld minimaal naam crediteur, adres, postcode en woonplaats en een IBAN waar het verschuldigde bedrag naar overgemaakt kan worden. Deze gegevens worden bewaard in het online boekhoudprogramma AFAS. Deze partijen dragen zorg voor het veilig houden van deze gegevens.

Wijzigen privacy verklaring

Noordpool Orkest behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het is aanbevolen om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@noordpoolorkest.nl. Wij reageren binnen drie weken op je verzoek.

Vragen of opmerkingen

Als je vragen hebt over dit privacy statement kun je contact met ons opnemen via info@noordpoolorkest.nl.