Disclaimer

Noordpool Orkest besteedt erg veel aandacht aan de informatie op haar website. Ondanks dat kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van die informatie. Aan de informatie op deze site kun je dan ook geen rechten ontlenen. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Noordpool Orkest garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Noordpool Orkest behoudt zich de rechten voor van de op deze site geplaatste informatie. Openbaarmaking langs andere weg of bewerking van die informatie is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van het Noordpool Orkest. Daarvoor kun je mailen met info@noordpoolorkest.nl. Wanneer je content van onze website openbaar maakt, neem dan een bronvermelding op met een actieve link naar de website.

Noordpool Orkest sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in verband houdt met het gebruik van deze website of de daarop geplaatste informatie, dan wel met de onmogelijkheid om deze site of de daarop geplaatste informatie op enig moment te raadplegen.

Privacy

Noordpool Orkest neemt de privacy van de websitebezoekers zeer serieus. Op de pagina Privacy Statement vind je meer informatie over hoe we je gegevens verwerken en bewaren.

Auteursrecht

Het auteursrecht op deze website berust bij Noordpool Orkest of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Noordpool Orkest. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Noordpool Orkest.