ANBI

Stichting Noordpool Orkest is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De stichting heeft als doel: 

het bevorderen van de muziekcultuur in Noord Nederland onder meer door het spelen van nieuwe en vernieuwende lichte muziek in orkestvorm alsmede het ontwikkelen van professioneel talent in lichte muziek in Noord Nederland en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Statutaire bestuurssamenstelling: Raad van toezicht

Namen leden

Patrick Brouns
Eelkje Oldenburger
Ruben Bosch
Bertil Westers
Femke Eerland

De Raad van Toezicht en Directie onderschrijven de Governance Code Cultuur, Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie. De Raad van Toezicht ontvangt geen beloning.

Download hier het beleidsplan 2021-2024
Download hier het jaarverslag 2021
Download hier het jaarverslag 2022